Apple boekt kwartaalverlies door herstruktureringskosten

SAN FRANCISCO (reuter/upi) - Apple Computer heeft voor de tweede maal in zijn geschiedenis een kwartaalverlies geleden. De afgelopen drie maanden werd op een omzet van 1,53 miljard dollar een verlies geleden van 53,1 miljoen. Het verlies werd in de eerste plaats veroorzaakt door een herstruktureringskost van 224 miljoen dollar. In het derde kwartaal van het lopende boekjaar 90/91 steeg de omzet bij Apple met 12,5 procent dankzij de meerverkoop van 60 procent van Macintosh PC's. In de eerste negen maanden steeg de omzet met 14 procent maar daalde de nettowinst met 39 procent. In het derde kwartaal van het vorige boekjaar haalde Apple nog een nettowinst van 119,8 miljoen dollar, maar dit jaar werd dit weggewerkt door een herstrukturering in het concern.