Aquafin haalt opgelegde planning via doorgedreven standaardizatie

AARTSELAAR (tijd) - Aquafin bestaat amper één jaar, telt nu al 96 mensen en heeft een investeringsprogramma lopen in waterzuivering ten belope van 5,1 miljard fr. Wat zelfs vele optimisten nooit hebben durven hopen in Vlaanderen is gebeurd: een ambitieus en gedetailleerd zuiveringsprogramma voor de Vlaamse waterlopen wordt op de voet gevolgd. Aquafin met zetel in Aartselaar staat zelfs al enkele maanden voor op de planning. De ook door velen gevreesde samenwerking met het Britse Severn Trent, verloopt tot nog toe optimaal.