Aquafin moet op 5 jaar 60 miljard investeren

ANTWERPEN (tijd) - De NV Aquafin heeft gisteren in Antwerpen een opmerkelijk officieel debuut gemaakt ter gelegenheid van een eerste openbare aanbesteding. Afgevaardigde-bestuurder G. Van Acker kondigde meteen aan dat de NV Aquafin binnen enkele jaren naar de beurs wil en dat medio april onderhands voor bijna 2,4 miljard frank aan aandelenkapitaal zal geplaatst worden bij institutionele beleggers. Gewestminister Kelchtermans maakte van die gelegenheid gebruik om alle misverstanden en vooroordelen omtrent de struktuur en de totstandkoming van de NV Aquafin recht te zetten en weerlegde een aantal kritieken.