Arabische landen verenigen zich uit noodzaak

(reuter) - De Arabische landen willen hun ekonomische samenwerking uitbreiden door zich te verenigen naar het voorbeeld van de EG, maar of ze daarmee hun groeiende problemen de baas kunnen, blijft de vraag. Ekonomie en niet ideologie vormt de cement voor de nieuwe unies. Politieke meningsverschillen, handelsonevenwichten en interne ekonomische gebreken zijn de hindernissen die nog moeten overwonnen worden om tot een hechte eenheid te komen.