Arabische leiders steunen beleid Bush

(tijd) - De Amerikaanse president, George Bush, heeft zijn schouders gezet onder het vredesproces in het Midden-Oosten. Tijdens een ontmoeting met vijf Arabische leiders benadrukte hij voorstander te zijn van een Palestijnse staat. De Arabische leiders beloofden op hun beurt de strijd aan te binden met het terrorisme. Maar binnenskamers heerst flink wat onvrede over het Amerikaanse offensief.