Aras: winstaandeel voor voorzichtige chauffeurs

(tijd) - Voor het derde opeenvolgende jaar zal Aras, de verzekeringsmaatschappij van de Argenta Spaarbank, een winstaandeel toekennen aan haar verzekerden. De begunstigden zijn zij die geen schade veroorzaakten tijdens het premiejaar 1990 en die op de premievervaldag een maximale bonus-malusgraad hebben van 10 (beroepsgebruik) of 6 (partikulier gebruik). Ook wie voor de eerste maal een polis heeft onderschreven en aan de gestelde voorwaarden voldoet, zal een winstaandeel ontvangen. Het winstaandeel bedraagt 10% van de premie voor de polis burgerlijke aansprakelijkheid die in 1990 werd betaald met aftrek van de premievermindering door het dalen met 1 graad op de bonus- malus-schaal. Het wordt verrekend op de eerstvolgende jaarvervaldag van de polis.