Arbed: commercial paper via ASLK

(tijd) - De Luxemburgse staalgroep Arbed heeft een dubbele transaktie inzake commercial paper getekend met de groep ASLK voor een maximaal bedrag van 4 miljard fr. De operatie omvat een programma tesauriebewijzen volgens de Belgische wetgeving voor 2 miljard fr. en een programma commercial paper volgens de Luxemburgse wetgeving, eveneens voor 2 miljard fr. De beide programma's hebben echter uiteindelijk betrekking op Belgische frank en moeten Arbed toelaten de korte-termijnfinanciering te diversifiëren. Daardoor wil de groep de financiële lasten drukken.