Arbed en Cockerill Sambre stoppen onderhandelingen

(tijd) - Arbed en Cockerill Sambre maken een einde aan de onderhandelingen die beide staalgroepen hadden aangevat met het oog op het samenvoegen van hun vlakstaalaktiviteiten. In een mededeling wordt gesteld dat "de door beide ondernemingen gestelde voorwaarden op essentiële punten niet verenigbaar waren'. Het beëindigen van de onderhandelingen heeft geen invloed op de bestaande samenwerkingsakkoorden tussen Arbed en Cockerill Sambre.