Arbeid herverdelen cruciaalvoor bedrijf in moeilijkheden

De herstructurering van een onderneming kan verschillende vormen aannemen en gepaard gaan met diverse maatregelen. Ook op sociaal vlak zijn er niet zelden ingrepen, gaande van de invoering van flexibiliteit tot collectief ontslag. Belangrijk is of de onderneming het statuut van onderneming in moeilijkheden of onderneming in herstructurering krijgt. De onderneming die voldoet aan de criteria daarvoor, kan vrijgesteld worden van sociaalrechtelijke verplichtingen die anders te zwaar zouden wegen. Het belangrijkst hierbij is dat de conventionele brugpensioendrempel kan verlaagd worden. In de aanvraagprocedure voor het statuut draait alles rond het herstructureringsplan dat de onderneming indient. De wet omschrijft in algemene termen hoe zon plan er moet uitzien. We belichten wat het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid verwacht.