Arbeider met bediendenovereenkomst krijgt beste van twee statuten

(tijd) - Er is weinig nieuws van de paritair samengestelde commissie die de mogelijkheden voor een nieuw (gemengd) statuut voor arbeiders en bedienden moest onderzoeken. Die commissie werd door de Nationale Arbeidsraad opgericht en telt behalve vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers ook gerenommeerde academici. Ze moest tegen eind 2005 verslag uitbrengen, maar dat is er nog niet. Kan een werkgever op eigen houtje arbeiders het statuut van bedienden geven?