Advertentie
Advertentie

Arbeiders koetswerk krijgen 6 frank extra

(tijd) - De drieduizend arbeiders in de sektor koetswerk krijgen op 1 november 2 frank loonsverhoging. Op 1 juni '94 krijgen ze 4 frank extra. Dit staat in de ontwerp-KAO '93-'94. De regeling brugpensioen wordt verlengd tot en met '96. In geval van tijdelijke werkloosheid wordt de vergoeding van het Fonds voor bestaanszekerheid opgetrokken van 140 naar 170 frank. Arbeiders van 45 of ouder krijgen die vergoeding in geval van volledige werkloosheid gedurende 260 in plaats van 160 dagen. Als een onderneming de deuren sluit, krijgen de arbeiders van minimum 55 jaar een premie tussen 5.000 en 20.000 frank. De opzegtermijnen worden met 1 tot 2 weken verlengd en het systeem van de carensdag wordt verbeterd voor de arbeiders.