Arbeidsduurvermindering beperkt ontslagen bij Monsanto

ANTWERPEN (tijd) - Vooral dankzij brugpensionering en een verkorting van de arbeidsduur tot 33,6 uur per week kan het aantal ontslagen bij het chemische bedrijf Monsanto als gevolg van de sluiting van de ABS-eenheid van Bayer worden beperkt. Terwijl 328 jobs bedreigd waren, zal slechts een tweehonderdtal mensen het bedrijf moeten verlaten. De directie en vakbonden van Monsanto hebben zeven dagen onderhandeld over de afvloeiingen, die nodig waren door het feit dat Bayer begin juni aankondigde zijn ABS-kunststoffenfabriek (die op het terrein van Monsanto staat en met Monsanto-personeel werkt) in 2002 te willen sluiten. Dit betekende dat er van de 1.074 banen bij Monsanto 328 moesten sneuvelen.