Arbeidsduurvermindering financieel gestimuleerd

Vanaf 1 januari 2003 geldt een maximale gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38 uur. Het terugschroeven van de officiële werktijd gaat meestal gepaard met de creatie van arbeidsduurverminderingsdagen. De wet wil werkgevers stimuleren zo snel mogelijk over te stappen naar een vermindering van de arbeidsduur en kent in dat geval bijdragevermindering toe.