Advertentie
Advertentie

Arbeidsherverdeling: nieuw debat nodig

In De Financieel-Ekonomische Tijd van zaterdag 18 december stelt Freddy Heylen dat ik zijn recent doktoraat (over de makro-ekonomische invloed van de struktuur van de arbeidsmarkt) ten onrechte betrokken heb bij een debat over arbeidsherverdeling en dat ik bovendien ten onrechte gesteld heb dat het hier om verouderd materiaal ging. Langs deze weg wil ik mij onmiddellijk bij de h. Heylen verontschuldigen voor een misverstand, dat inderdaad ontstaan is doordat ik in het vuur van een TV-debat twee verschillende studies van de h. Heylen even met elkaar verward heb. Over geen van beide studies heb ik echter gezegd dat het om "verouderd materiaal ging'.