Arbeidshervormingen noodzakelijk in Europese Unie

(tijd) - De nieuwe landen van de Europese Unie (EU) varen wel bij de uitbreiding. De landen krijgen toegang tot een grotere afzetmarkt en het aandeel van de meer productieve sectoren in hun economie zal toenemen. Ze moeten zich wel onderwerpen aan al de EU-regels. Sommige daarvan kunnen een verstikkend effect hebben op onder meer de arbeidsflexibiliteit. Voor de oude EU-15 kan de uitbreiding de katalysator zijn voor grondige hervormingen op de arbeidsmarkt. Zo niet, dan kan de natuurlijke desindustrialisatie een onnatuurlijk snel tempo aannemen.