Arbeidsinspectie in Duitsland verbiedt 60-urige werkweek

(tijd) - Bij de Duitse snoepfabrikant Nappo Dr Helle & Co is de 12-urige werkdag van de baan. Medewerkers langer dan 10 uur per weekdag laten werken, is volgens de Duitse arbeidswetgeving niet toegestaan. De tussen directie en medewerkers afgesproken 60-urige werkweek is dan ook onmiddellijk stopgezet.