Arbeidslasten voorbije 25 jaar steeds hoger in EU

BRUSSEL (tijd) - De arbeidslasten of niet-loonkosten namen de voorbije 25 jaar gevoelig toe in de lidstaten van de Europese Unie. De jongste jaren wordt op een daling ervan aangedrongen om de werkgelegenheid te bevorderen. De Europese Commissie maakte van die daling een van de doelstellingen van haar richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid.Het Europees Bureau voor de Statistiek, Eurostat, analyseerde de ontwikkeling van de belasting op loon- en zelfstandige arbeid tussen 1970 en 1995. Het ging de verhouding na tussen die arbeidslasten en de totale loonmassa, de totale belastingontvangsten en het bruto binnenlands product. De arbeidslasten of niet-loonskosten bestaan hoofdzakelijk uit sociale bijdragen, maar ook uit een deel van de inkomstenbelasting en andere belastingen op arbeid.