Arbeidsmarkt is minder gezond dan elders

BRUSSEL (tijd) - De toestand op de arbeidsmarkt in België is minder gunstig dan bij onze drie belangrijkste handelspartners, schrijft de Nationale Bank. De werkgelegenheidsgraad ligt veel lager dan in Duitsland, Frankrijk en Nederland en dit wordt slechts gedeeltelijk gecompenseerd door de hogere produktiviteit. Daarom is de produktie per inwoner ongeveer 8 procent lager.De werkgelegenheidsgraad - de verhouding tussen het aantal werkenden en de totale bevolking - ligt sinds het begin van de jaren 80 ongeveer 11 procent lager dan bij onze drie buurlanden. Dit is vooral te wijten aan de lage activiteitsgraad. Meer dan elders trekken 50-plussers zich terug uit de arbeidsmarkt.