Arbeidsmarkt kan niet voldoende "interessant' werk creëren

BRUSSEL (tijd) - Er dreigt stilaan een kloof te ontstaan tussen de verwachtingen van de beter geschoolde beroepsbevolking over hun job en de realiteit van de arbeidsmarkt. Deze slaagt er immers niet in voldoende interessante banen te creëren. Er is dan ook sprake van een "arbeidsmarktdeficit' waarbij een vrij groot aantal geschoolde arbeidskrachten onbenut blijven en anderen, zodra ze kunnen, uit het arbeidsproces vluchten.