Arbeidsmarkt VS

(tijd) - Vanmiddag, om half drie onze tijd, worden in de Verenigde Staten de belangrijke cijfers over de arbeidsmarkt in maart gepubliceerd. De cijfers geven niet alleen een indicatie van de werkloosheidsgraad, maar ook over het aantal nieuwe banen en het gemiddelde uurloon. Vooral dit laatste is een belangrijke indicator voor de toekomstige inflatie.In februari kwamen in de VS liefst 135.000 nieuwe banen bij, dubbel zoveel als voorspeld. Het groeiend aantal jobs wees er volgens heel wat economen op dat een recessie nog veraf is. De publicatie van het rapport had een negatief effect op de aandelenmarkten. Nasdaq verloor na de bekendmaking van de cijfers meer dan vijf procent. Een stijging van de werkgelegenheid verkleint immers de kans op een renteverlaging door de centrale bank. Die moet de inflatie onder controle houden. Wanneer de centrale bank bij een groeiende werkgelegenheid en stijgend uurloon de monetaire teugels viert, is de kans groot dat de consumentenprijzen te sterk stijgen. In februari verdiende de Amerikaanse werknemer gemiddeld een stevige 0,5 procent meer per uur dan in januari.Voor maart gaan de economen uit van een toename met 60.000 banen. Vooral de dienstensector zou meer jobs hebben gecreëerd, want voor de industrie voorspellen ze een daling met 43.000 jobs. Die trend was ook de maand voordien al merkbaar. De werkloosheidsgraad zou licht moeten stijgen van 4,2 naar 4,3 procent. Werkgelegenheid en werkloosheidsgraad gaan niet altijd in dezelfde richting, onder meer wegens de sterke immigratie in de VS.Voor het gemiddelde uurloon verwachten de economen een gematigder klim dan in februari met een stijging van 0,3 procent op maandbasis. SM