Advertentie
Advertentie

Arbeidsongeschikt door overmacht

Tot nog toe was het einde van de arbeidsovereenkomst op grond van arbeidsongeschiktheid een delicate aangelegenheid bij gebrek aan duidelijke regels. Een definitieve arbeidsongeschiktheid kan immers ontstaan door overmacht. Thans voorziet de wet in welomschreven verantwoordelijkheden en afspraken. Ook de procedure die de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer moet naleven is duidelijk.