Arbeidsongevallen op maandag zijn niet frauduleuzer dan op andere dagen

PRINCETON (reuter/tijd) - Maandag is de meest favoriete dag om arbeidsongevallen aan te geven. Nochtans mag niet overhaast worden gekonkludeerd dat er meer frauduleuze aangiften zouden zijn op maandag, zoals sommige wel eens beweren. Uit een nieuwe Amerikaanse studie blijkt immers dat er geen bewijs voorhanden is dat werknemers, die een letsel tijdens het weekend oplopen, dit op maandag zouden aangeven als arbeidsongeval.Het maandag-effekt -het hoger aantal aangiften van arbeidsongevallen op maandag dan op andere dagen- zou volgens onderzoekers eerder ontstaan omdat er op maandag in het algemeen langer en harder wordt gewerkt of omdat werknemers die manuele arbeid verrichten gedurende het weekend stillagen en daardoor toch wat routine verliezen.