Advertentie
Advertentie

'Arbeidsrechtbank kan meer bevoegdheden aan'

ANTWERPEN (tijd) - De arbeidsrechtbank bleef in het Octopus-akkoord buiten schot. Gelukkig misschien, want een hervorming had haar haar autonomie kunnen kosten. En dat terwijl het arbeidsgerecht over zodanig veel expertise beschikt, dat men haar beter ook zou laten oordelen over collectieve geschillen en sociale inbreuken. Zegt Marc van Wijmeersch, pas voorzitter af van de arbeidsrechtbank van Antwerpen.Van Wijmeersch begon zijn loopbaan aan de balie in Gent. Daarna werd hij achtereenvolgens substituut-procureur des Konings in Brugge en Gent. In 1972 kwam hij als rechter bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen, waar hij zeven jaar later opklom tot voorzitter. Net een week geleden hing Van Wijmeersch, nu 60, zijn toga aan de kapstok. Hij deed dat vroeger dan hij strikt genomen moest.