Advertentie
Advertentie

Arbeidsrechtbanken bestaan 30 jaar

(tijd) - Dertig jaar geleden werden de arbeidsrechtbanken opgericht om te oordelen over geschillen over socialezekerheids- en arbeidsrecht. Ze vervingen de werkrechtersraden en de vele klachtencommissies in de ministeries en parastatalen. Ondanks het feit dat ze jaarlijks een 150.000-tal dossiers behandelen, zijn ze nog veel te weinig bekend. Om dat te verhelpen, organiseerde arbeidsrechtbank en het arbeidsauditoraat van het gerechtelijk arrondissement Leuven onlangs een persconferentie.