Arbitragehof: bijzondere machten schenden gelijkheidsbeginsel niet

(belga) - De wet van 2 februari 1982 tot toekenning van bijzondere machten aan de regering houdt geen schending in van de grondwetsartikelen 6, 6bis en 17 van de grondwet die de gelijkheid van alle Belgen waarborgen. Dat heeft het Arbitragehof gezegd in antwoord op een prejudiciële vraag van de burgerlijke rechtbank van Brussel.