Arbitragehof geeft Voeren gelijk

(tijd) - De Vlaamse overheid ging haar boekje te buiten toen zij in 1989 een heffing invoerde op afvalstoffen die in Vlaanderen werden opgehaald, maar buiten Vlaanderen gestort of verbrand werden. Het Arbitragehof zei dat gisteren, in antwoord op een prejudiciële vraag in het kader van een rechtsgeding tussen de gemeente Voeren en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).