Arbitragehof laat algemeen belangvoorgaan op nadeel Doelenaars

(tijd) - Het Arbitragehof verwierp gisteren het verzoek van enkele tientallen inwoners van Doel om het zogenaamde Nooddecreet te schorsen. Het Nooddecreet legt de juridische grondslag voor de snelle bouw van het Deurganckdok. Volgens het arrest zou de schorsing van het decreet het algemeen belang en het belang van derden meer nadeel berokkenen dan het nadeel dat de Doelenaars bij niet-schorsing lijden.