Advertentie
Advertentie

'Arbitragehof moet streven naar politiek aanvaardbare oplossingen'

BRUSSEL (tijd) - 'Het Arbitragehof moet als grondwettelijk hof de nodige juridische soepelheid aan de dag leggen om bij de beslechting van konflikten oplossingen te vinden die in beide landsdelen politiek aanvaardbaar zijn. Dat maakt dat de beslissingen van het Hof door rechtsgeleerden op de korrel worden genomen.'Jan Delva, van bij de oprichting in 1984 tot vorig jaar de Nederlandstalige voorzitter van het Arbitragehof, verzet zich tegen de vaak gehoorde kritiek dat het Hof de politiek te zwaar laat doorwegen in delikate dossiers. In een gesprek met de redaktie naar aanleiding van de tiende verjaardag van het Hoge Kollege blikt Delva (71) met voldoening terug op het gepresteerde werk.Het Arbitragehof is een produkt van de staatshervorming van 1980, maar het duurde nog tot oktober 1984 eer het Hof daadwerkelijk werd geïnstalleerd. Die verjaardag wordt vandaag gevierd met een akademische zitting. Het 'sluitstuk van onze staatshervorming', zo noemde de toenmalige eerste minister Wilfried Martens het Arbitragehof bij de plechtige installatie tien jaar geleden.