Advertentie
Advertentie

Arbitragehof niet akkoord met verschillen in verjaringstermijn

(belga) - Het verschil in verjaringstermijn naargelang de vordering uitgaat van het slachtoffer van een misdrijf (5 jaar) of niet, is in strijd met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Zo bleek dinsdag uit een vonnis van het Arbitragehof. De zaak was ingeleid door twee slachtoffers van een verkeersongeval die hun vordering door verjaring onontvankelijk hoorden verklaren. Het Arbitragehof diende uitspraak te doen over artikel 26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, waarin staat dat de burgerlijke rechtsvordering 'volgend uit een misdrijf verjaart, door verloop van vijf jaren te rekenen van de dag waarop het misdrijf is gepleegd'. Artikel 2262 van het burgerlijk wetboek bepaalt echter dat rechtsvorderingen uit een foute handeling na dertig jaar verjaren. Het Hof oordeelde dat artikel 26 tot gevolg heeft dat een slachtoffer van een fout meer benadeeld is indien deze fout een misdaad is dan wanneer dit niet het geval is. Dit is een ernstige inperking van de rechten van het slachtoffer die niet opweegt tegen de belangen die de wetgever wilde beschermen.