Arbitragehof publiceert verzameling arresten

Het Arbitragehof stelde eerder deze week het eerste boekdeel voor van de officiële verzameling van zijn arresten. De publikatie groepeert de zeven eerste arresten van het hoge rechtskollege die dateren uit 1985. Tezelfder tijd werd het boek "La Cour d'Arbitrage. Actualité et perspectives' van het Centre d'études constitutionelles et administratives de Louvain voorgesteld.