Arbitragehof schrapt 'telecommunicatiemisdrijf'

(tijd) - Het Arbitragehof vernietigde gisteren enkele bepalingen in de programmawet van 30 december 2001 die het gebruik van de telecommunicatienetwerken voor bepaalde vormen van communicatie als een misdrijf beschouwt. De regelgeving is veel te vaag en creeert rechtsonzekerheid, zegt het Arbitragehof.