Advertentie
Advertentie

Arbitragehof struikelt over bouwamnestieregeling

tijd) - Dirk Van Mechelen (VLD), die gisteren de eed aflegde als Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening, heeft al meteen de opdracht de 'bouwamnestieregeling' uit de vorige legislatuur bij te sturen. Het decreet dat de spons veegt over lichte bouwmisdrijven uit het verleden, maar zware en recente misdrijven strafbaar stelt, is volgens het Arbitragehof op diverse punten strijdig met het grondwettelijke wettigheids- en gelijkheidsbeginsel.