Arbitragehof verwerpt schorsing Euro-verkiezingen

(tijd) - In een gisteren geveld arrest verwerpt het Arbitragehof de vorderingen tot schorsing van de wet betreffende de Europese parlementsverkiezingen van 18 juni. Volgens het Hof is immers niet bewezen dat de onmiddellijke uitvoering van de bestreden wet een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. Dergelijk nadeel is een noodzakelijke voorwaarde voor een schorsing. Het Arbitragehof erkent wel dat elke kiezer en kandidaat er belang bij heeft de vernietiging van de aangevochten kieswet te vorderen, maar ontwijkt voorts iedere uitspraak over de grond van de zaak. Het Hof houdt met ander woorden de handen volledig vrij inzake de vordering tot vernietiging van de Euro-wet.