Architect niet langer onbeperkt aansprakelijk

(tijd) - De architecten kunnen hun beroepsaansprakelijkheid voortaan afwentelen op een vennootschap. De Kamer keurde daarover donderdag een wetsontwerp goed van de minister van Middenstand, Sabine Laruelle (MR). Architecten juichen het wetsontwerp toe. Ze kunnen hun persoonlijke bezittingen voortaan beter afschermen tegen schadeclaims. Toch zijn niet alle problemen van de baan.