Architecteneisen Brusselse bouwmeester

(tijd) - De Belgische architecten eisen dat in Brussel een bouwmeester wordt benoemd. De Brusselse bouwmeester moet de uitbreiding van de Europese wijk in goede banen leiden. De architecten formuleren hun eisen in het vaktijdschrift A+. Het jongste nummer wijdt een dossier aan de expansieplannen van de Europese wijk in Brussel. De bouwwerken zijn nodig door de uitbreiding van de Europese Unie met tien nieuwe lidstaten. De auteurs dringen aan op de oprichting van een openbare instantie die verantwoordelijk is voor de architecturale kwaliteit van de werken. 'Daarbij denken we aan een bouwmeester naar het voorbeeld van de Vlaamse bouwmeester, al hoeft de functie niet echt door een persoon te worden ingevuld', zegt Francois Thiry, de hoofdredacteur van A+. In Vlaanderen waakt bouwmeester Bob van Reeth al sinds 1999 over de kwaliteit van overheidsgebouwen. 'Ondanks de bergen prive-kapitaal en overheidsgeld die de Europese wijk sinds de jaren 50 heeft opgeslorpt, is de architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit erop achteruitgegaan. Er is geen visie op lange termijn, geen politieke leiding, geen opvolging en geen coordinatie. Een bouwmeester, die de diverse overheden kan vertegenwoordigen, moet die negatieve spiraal ombuigen', vervolgt Thiry. Een consortium van Belgische en Spaanse stedebouwkundigen heeft al een algemeen plan voor de Europese wijk uitgewerkt. De federale regering en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelden dat 'ombudsplan' op 2 oktober voor. De architecten dringen erop aan dat het ombudsplan wordt voorgesteld aan het grote publiek en het voorwerp uitmaakt van debat. 'We willen vermijden dat ook dit plan, zoals zovele voorgaande, in de lade belandt', vervolgt Francois. EC