"Architectuur als buur':

Vandaag gaat in Gent het projekt "Architektuur als Buur' definitief van start. De organizatie is wellicht de eerste grootschalige kulturele manifestatie in ons land die zo nadrukkelijk aandacht vraagt voor de woonkultuur. Dit initiatief van de Kultuurdienst van de stad Gent en de Oostvlaamse verenigingen van architekten geeft een panoramisch beeld van wat er de jongste 20 jaar in Gent aan "betere' architektuur werd verwezenlijkt. De initiatiefnemers willen vooral een diskussie losweken over hedendaagse bouwkunst. Men mikt op een gediversifieerd publiek via een architektuurparcours, geïnspireerd op "Chambres d'Amis', een centrale tentoonstelling en projekten waarin de relaties met andere kunstvormen als muziek en film aan bod komen.

De centrale tentoonstelling biedt een overzicht van wat er de jongste jaren in Gent op het vlak van architektuur werd gerealizeerd. De gemiste kansen worden ook getoond. Deze tentoonstelling vindt plaats in de voormalige Sint- Pietersabdij van 7 oktober tot 11 december. Het architektuurparcours kan vanaf vandaag individueel of met "architektuurbusjes' worden afgewerkt. Gids en katalogus zijn te verkrijgen in de Gentse boekhandels en in de infokrypte van het stadhuis.

Blijft de waaier nevenprojekten: film en architektuur (met als publiekstrekker de projektie van "Metropolis' op het Sint-Pietersplein), muziek en architektuur, muziek en dansteater en het laserprojekt. Dit laatste is een hommage aan Henri Van de Velde wiens universitaire boekentoren van 7 tot 31 oktober met laserstralen wordt verbonden aan Sint- Baafs, Belfort en Sint-Niklaas. Een poging om met hedendaagse technische hulpmiddelen diets te maken dat architektuur ook een symbolische waarde heeft.>

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud