Ardatis sluit alliantie met Atos Origin Belux

(tijd) - De management- en technologieadviseurs Ardatis en Atos Origin Belux sluiten een strategische alliantie. Met ruim 1.100 medewerkers beschikt de alliantie voortaan over voldoende capaciteit om mee te dingen naar grote ICT-projecten bij de overheid en bij bedrijven. De alliantie kan complete systemen realiseren zoals de koppeling van personeelsbeheersystemen en ERP-systemen. Voorts gaan beide partners samenwerken voor infrastructuurdiensten. Er komt ook een virtueel personeelsbureau met hooggekwalificeerde medewerkers die kunnen worden ingezet voor de projecten. De eerste gemeenschappelijke projecten worden gerealiseerd bij de Tiense Suikerraffinaderij en de verzekeraar Avéro uit de Achmea-groep. 'De alliantie is geen fusie of een joint venture, maar een bundeling van de krachten', onderstrepen Henri Van Engelen, de algemeen directeur van Atos Origin Belux, en Patrick Installé, de gedelegeerd bestuurder van Ardatis.