Argenta-bankier verduistert 2 miljoen euro

(tijd) - Een zelfstandige kantoorhouder van een Argenta-kantoor in Heverlee, bij Leuven, lichtte zijn klanten voor minstens 2 miljoen euro op. De man, die al op 11 februari werd aangehouden, vervalste de rekeninguittreksels van een dertigtal klanten. Ook een gedetineerde in Leuven, op wiens rekening het geld werd overgeschreven, werd aangehouden. Argenta heeft zich ertoe verbonden de gedupeerde klanten te vergoeden.