Advertentie
Advertentie

Argenta plooit zich volledig naar verzuchtingen CBF

ANTWERPEN (tijd) - De Antwerpse spaarbank Argenta schikt zich naar de eisen die de Commissie voor het Bank- en Financiewezen recent formuleerde in een brief aan de instelling. De bank zal binnenkort het protocol op de bankautonomie ondertekenen, richt nog voor de zomer een auditcomité op, versterkt de interne controle, diversifieert haar inkomsten en werkt mogelijke belangenconflicten in het directiecomité weg. Alleen inzake de berekening van het renterisico verschilt Argenta nog van mening met de CBF.Voorzitter Karel van Rompuy reageerde vrijdag rustig op de interventie van de CBF bij zijn bank. 'Het is een goede zaak dat de CBF haar controles verscherpt en moderniseert. Bankiers en controleurs kunnen zo nog iets van elkaar leren.' De Commissie had Argenta eerder een ultimatum opgelegd om tegen eind april aan de eisen van de controleurs te voldoen. 'Ik ben verheugd u te kunnen zeggen dat we aan alle eisen voldoen of zullen voldoen.'