Argenteau: weinig geschiedenis

(tijd) - De in vereffening verkerende steenkoolmijn Argenteau behaalde in het eerste semester van het boekjaar een winst van 0,3 miljoen frank. De financiële opbrengsten bedroegen 0,6 miljoen frank tegenover 2,48 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De vereffingskosten liepen op tot 0,3 miljoen tegenover 2,35 miljoen het vorige boekjaar. Argenteau kon verder genieten van een belastingverlichting van 3,09 miljoen en uitkering van achterstallige interesten van 0,3 miljoen.