Argentijnse oliesector onder vuur

Het Spaanse Repsol-YPF ziet zwarte sneeuw als gevolg van de crisis in Argentinië. Repsol-YPF haalt 50 procent van zijn inkomsten uit de regio en is voor 75 procent van zijn productie afhankelijk van Argentinië. Minder bekend is dat het Duitse BASF eveneens blootgesteld is aan het Argentijnse gevaar.De Argentijnse overheid werkt maatregelen uit om de financiële crisis te overwinnen. De maatregelen die de oliesector het hardst zullen treffen, zijn onder meer de devaluatie met nu bijna 40 procent van de nationale munt, met daaraan gekoppeld een verandering van de notering van de downstream gasprijzen in peso, mogelijke prijscontroles op brandstoffen en een nieuwe belasting op de export van olie. Aangaande de nieuwe belasting op de export van olie is de Argentijnse overheid in onderhandeling met de oliebedrijven om te bepalen of het een eenmalige bijdrage zal worden of dat de nieuwe belasting moet worden betaald worden over verschillende jaren. Met een eenmalige bijdrage van 1,2 miljard dollar (40 procent voor rekening van Repsol) komt de sector er beter van af . Uitgaande van inkomsten uit de olie-export in 2000 van 3,5 miljard dollar betekent een belasting van 20 à 30 procent een totale kostprijs voor de sector over de volgende vijf jaar van 3,5 à 5 miljard dollar. Een eenmalige betaling heeft voor de Argentijnse overheid het voordeel dat ze onmiddellijk beschikt over cash.De devaluatie van de peso heeft een impact op de waardering van de activa aangehouden in Argentinië. De Argentijnse activa van Repsol zijn goed voor 24 miljard euro waarvan 4,3 miljard euro in peso. Dit wordt echter grotendeels gecompenseerd door de lagere afschrijvingen van de goodwill betaald bij de overname van YPF.Deutsche Bank gaat uit van een impact op de cashflow voor dit jaar van 750 miljoen euro, of zon goede 10 procent van de groepscashflow. Voor Repsol-YPF komt dit ongelegen gezien de hoge schuldgraad van de groep. Met een gearing van 100 procent, nota bene als gevolg van de aankoop van het Argentijnse YPF, heeft de groep de hoogste schuldgraad in de sector. Bij een verdere verslechtering van de situatie zullen de kredietratingbureaus er als de kippen bij zijn om de rating van de Spaanse groep voor een tweede keer in korte tijd neerwaarts bij te stellen. Repsol-YPF moest sinds de start van 2002 een tiental procent prijsgeven op de rest van de oliesector. Of het hierbij blijft, valt te betwijfelen. Een bedrijf dat voorlopig ontsnapt aan een negatieve koersevolutie als gevolg van de Argentijnse crisis is het Duitse chemie- en olieconcern BASF. Het voorbije jaar was de olie- en gasafdeling (E&P) de belangrijkste sterkhouder van de resultaten. Voor 2002 verwachten de analisten dat de afdeling in zal staan voor meer dan 50 procent van de totale courante groepswinst. De Argentijnse olie- en gasactiviteiten stonden in 2000 echter in voor 54 procent van de netto-inkomsten van de E&P-afdeling (119 van den 308 miljoen euro in 2000). Analisten van bankgroep HSBC verwachten als gevolg van de crisis een daling van de netto-inkomsten met 12 à 19 procent. Op groepsniveau komt dit neer op neerwaartse winstbijstelling van 4 tot 6 procent. De kans op positieve winstverrassingen voor BASF in 2002 wordt daarmee reeds bij de start van 2002 de kop ingedrukt. KDL