ARGO redelijk positief over onderwijsakkoord

(tijd) - De Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (ARGO) reageerde woensdag behoedzaam positief op het Tivoli-akkoord over de financiering van het basisonderwijs. De Raad zal wel de ontwikkelingen in het secundair onderwijs nauwlettend in de gaten houden.De ARGO kwam gisteren bijeen om het Tivoli-akkoord te evalueren. Dat de onderwijsbegroting met 1,160 miljard frank wordt verhoogd (inclusief de 800 miljoen frank voor investeringen) beantwoordt aan onze eis, zegt de Raad. De Vlaamse regering onderschrijft daarmee de stelling van de ARGO dat het gemeenschapsonderwijs niet mag opdraaien voor de realisatie van het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel, gekoppeld aan de valorisatie van de objectiveerbare verschillen. Voor de ARGO is dat een principiële doorbraak die ook voor de toekomst niet zonder belang is.