Advertentie
Advertentie

ARGO weert CVP-aanval af

(tijd) - De centrale ARGO-raad weerlegt de aantijging van de CVP dat het gemeenschapsonderwijs aan elke financiële kontrole zou ontsnappen. Sinds de oprichting van de ARGO in 1989 werd jaarlijks een begroting opgesteld en voorgelegd aan de Vlaamse regering. Voorts wenst de raad te beklemtonen dat de verkiezingen voor de bestuursorganen een regelmatig verloop kenden. De ARGO zegt z'n volle medewerking te zullen verlenen aan een doorlichting van z'n werking.