Advertentie
Advertentie

Argyll verwacht druk op winstmarges

(LONDEN) reuter - De Britse distributeur Argyll heeft in de periode van 28 weken, die afliep op 16 oktober, 6 procent meer winst voor belasting geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. De winst voor belasting bedroeg 217,3 miljoen pond. De omzet nam toe met 11 procent tot 3,1 miljard pond en de brutomarge steeg van 6,9 procent tot 7,2 procent. De omzet van Safeway, de supermarktketen van Argyll, steeg met 13 procent tot 2,545 miljard pond. 12,7 procent van deze omzetstijging was afkomstig van nieuwe winkels. Argyll gaat maatregelen nemen om de positie van Safeway in de sterk konkurrerende markt te verbeteren. Daarbij wordt onder meer gedacht aan het beperken van investeringen en het herzien van afschrijvingsmetoden. Voor de tweede helft van het boekjaar voorziet Safeway druk op de marges vanwege de prijzenslag die in de detailhandelssektor is losbarsten.