Advertentie
Advertentie

Armageddon lijkt dichtbij, maar is niet waarschijnlijk

Volgens Worzel zullen de terroristische aanslagen van 11 september een stempel drukken op ons verdere leven. Het zal de manier waarop de naties en individuen met elkaar omgaan veranderen, achterdocht opwekken en oude vertrouwensbanden vernielen. Nu blijkt dat om het even wie niet alleen jou, maar ook duizenden anderen mensen wil vermoorden, zullen mensen meer paranoïde worden en minder geneigd zijn elkaar te vertrouwen, zegt Worzel. Landen kunnen, los van de politiek, het bestaan van geschifte kerels als de terroristen van Bin Laden, niet langer tolereren. De aanvallen met biologische wapens op de VS, en nu ook op Afrika, tonen aan dat die er immers niet voor terugdeinzen met relatief goedkope wapens anderen de vernieling of de dood in te jagen. Het zal erop uitdraaien dat landen manieren verzinnen om hun wederzijdse veiligheid te waarborgen. Zelfs al staan ze op politiek vlak loodrecht tegenover elkaar en zelfs als ik en jij verder compleet andere visies hebben over zaken als het milieu, armoede, enzovoort, zelfs dan zullen we het over eens zijn dat we belastingen moeten betalen om te verhinderen dat dieven en moordenaars ons leven overhoop halen. Maar de overgang van de wereld waarin we nu leven naar die nieuwe situatie zou wel eens heel moeilijk en pijnlijk kunnen worden, in het bijzonder als de VS er niet in slagen de politiek van het Midden-Oosten met extreme zorg en vaardigheid te benaderen.Het Midden-Oosten is zowat de moeilijkste plek op aarde om vrede te creëren. Een mogelijk toekomstscenario na 11 september? Een regionale oorlog, mogelijk met inzet van nucleair wapentuig waarin India bijvoorbeeld met Pakistan over Kashmir vecht, en de VS ertussen in -, of een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten waarbij de VS rechtstreeks betrokken zijn, of beide. Dat laatste zou natuurlijk het ergste zijn, vooral als het ook nog eens gepaard gaat met de val van de Saudi-Arabische regering of wanneer de huidige regering een radicaal fundamentalistische houding zou aannemen. Als dat zou gebeuren, dan riskeren we een oorlog tussen s werelds grootste olieleverancier en tegelijk islamitische staat met atoomwapens, en de VS. Armageddon, het einde van de wereld, lijkt dan nabij. Het is een doemscenario, maar niet het meest waarschijnlijke scenario.