Advertentie
Advertentie

Armen gaan er wereldwijd op achteruit

(tijd) - Na jaren van afnemende armoede, hogere levensverwachtingen en een betere gezondheid voor miljoenen arme mensen, dreigen de inspanningen om het lot van de armsten in de wereld te verbeteren vast te lopen. In de voormalige Sovjetunie vertienvoudigde het aantal armen sinds 1989. Dat schrijft de Wereldbank in haar verslag 'World Development Indicators 1999'.De tegenvallende economische groei in Azië en Latijns-Amerika, de onzekere ontwikkeling van de overgangseconomieën van de vroegere Sovjetunie en de toenemende verspreiding van aids in Afrika maakt het uiterst moeilijk de ontwikkelingsdoelstellingen te halen die voor het begin van volgende eeuw vastgelegd zijn.