Advertentie
Advertentie

Armoede bestrijden, maar ook veel meer

(tijd) - De sociale zekerheid zoals we die vandaag kennen viert dit jaar haar vijftigste verjaardag. De oorsprong ligt echter nog verder weg. 1886 wordt algemeen beschouwd als het beginjaar van het sociaal recht en de sociale zekerheid. Die moesten de arbeiders bij de opkomst van de industrie beschermen.In het begin van het industriële tijdperk stonden de arbeiders zwak, onder meer door een verbod op vereniging stammend uit de Franse tijd. Rond 1840 begon de kentering. Er ontstond een (vooral socialistische) arbeidersbeweging, en er waren (vooral christelijke) ziekenfondsen.