Arnold Heumakers, recensent, over de mond- en klauwzeerepidemie

De Nederlandse politiek mag de Oranjes dankbaar zijn. Als gevolg van hun escapades krijgen onze politici tenminste van tijd tot tijd te kampen met problemen, die zij tot bijna ieders tevredenheid kunnen oplossen. Hoe precair en gevoelig het voorgenomen huwelijk van de kroonprins ook mag liggen, als probleem is het van een zeldzame overzichtelijkheid. Geen wonder dat dit bescheiden koningsdrama al na het eerste bedrijf een happy ending kon krijgen. Veel kleiner is de kans daarop bij het andere drama dat de Nederlandse politiek dezer dagen in de greep houdt: het drama dat zich voltrekt in de veehouderij. Het struikelblok is dan ook niet een weerspannige schoonvader, maar een schier onontwarbare kluwen van afschuwelijke ziektes, Europese regelgeving, economische belangen en een toenemende afkeer bij het publiek van de intensieve, fabrieksmatige veeteelt. Simpele oplossingen zijn hier slechts voorhanden wanneer het probleem wordt gereduceerd tot een morele kwestie. NRC HandelsbladDave Barry, columnist, over beursinformatieIn termen van degelijke, betrouwbare informatie bevinden we ons in dezelfde toestand als een primitieve volksstam die zijn eerste zonsverduistering meemaakt. We zitten in de ronde, wortels te stampen, wanneer plots...de zon uitgaat! We begrijpen het niet! We zijn bang! Gelukkig hebben we medicijnmannen. Die leggen uit dat de zon opgeslokt wordt door een reuzenworm, en dat ze die kunnen wegjagen door een bepaalde dans uit te voeren, zwaaiend met een magische veer en met een hoed op die werd gemaakt uit de schedel van een wezel. We geloven hen natuurlijk, want, zij weten toch het een en ander, niet? Hoe zouden ze anders professionele medicijnmannen geworden zijn? Op de beurs gaat het er net zo aan toe. Het enige verschil is dat we in plaats van een reuzenworm, een recessie hebben; in plaats van medicijnmannen, hebben we financiële analisten, en in plaats van een wezelschedel hebben we Alan Greenspan. Wat we niét hebben, is ook maar enig benul van wat de aandelenmarkt zal doen. Daarom zijn tv-spots van grote beleggingsinstellingen onklopbaar inzake kwaliteitsentertainment, ze hebben allemaal dezelfde boodschap: het zijn bange tijden voor beleggers, dus geef ons al uw geld! U kunt ons vertrouwen, want wij zitten in een groot gebouw. Natuurlijk kunnen we deze instellingen vertrouwen, want 18 maanden geleden kwamen ze allemaal met tv-reclame die ons vertelde verkoop uw aandelen meteen! De markt wordt zo dadelijk door het toilet gespoeld! Herinnert u zich deze reclames? Ha ha! Natuurlijk niet. International Herald Tribune