Advertentie
Advertentie

Arrest Hof van Justitie zal geen gevolgen hebben

Programmakontrakten met farmaceutische industrie zijn strijdig met EG-recht