Arrest in zaak Nationale Bank

(tijd) - Het Arbitragehof beslist vandaag of het de wet van 2 augustus 2002 over het toezicht op de financiele sector vernietigt. Deminor en verscheidene minderheidsaandeelhouders van de Nationale Bank vragen de vernietiging. Ze vinden dat enkele artikels van de wet ongrondwettelijk zijn. De wet van 2 augustus 2002 kent de eigendom van de goud- en deviezenreserves van de Nationale Bank toe aan de Belgische staat. Deminor en zijn klanten zeggen dat deze bepaling de minderheidsaandeelhouders van de Nationale Bank discrimineert tegenover de referentieaandeelhouder. Ze beklemtonen dat deze ongelijke behandeling strijdig is met de Belgische grondwet en de Europese verdragen. De wet bepaalt ook dat de Nationale Bank het emissierecht blijft uitoefenen. Deminor zegt dat de Nationale Bank haar emissierecht verloor bij de invoering van de euro. Volgens de statuten van de Nationale Bank wordt bij het verstrijken van het emissierecht 80 procent van het reservefonds verdeeld onder alle aandeelhouders. Daarom maken Deminor en een groep minderheidsaandeelhouders aanspraak op het reservefonds. Indien het Arbitragehof de wet niet vernietigt, zal de koers van het aandeel Nationale Bank wellicht sterk dalen. Maar als het Hof de wet wel vernietigt, kan het aandeel nog veel stijgen. Het aandeel noteerde gisteren op 3.350 euro, terwijl Deminor vorig jaar het aandeel Nationale Bank waardeerde op 6.200 euro. De koers bedroeg slechts 2.000 euro toen Deminor in februari 2002 voor het eerst dreigde met een juridische procedure. WV